dimarts, 2 d’octubre de 2007

Himno a Llucmaçanes

L'Himne a Llucmaçanes va ser compost per Juanjo Orfila, Carlos Mercadal i Tete Orfila, persones molt vinculades al poble. Es va gravar el mes de juny de 1995 al Taller de Somnis de Ferreries, a Menorca.
L'himne i l'escut s'han convertit en les insígnies del poble i acompanyen allà on vagi algun dels representants pueblerinos.
Es tracta d'un pas-doble molt d'acord amb l'ambient festiu i popular que es viu a les festes patronals estiuenques de tots els pobles de Menorca, per això és que s'interpreta la peça fins i tot en altres festes d'altres poblacions de l'illa.
.............................................................

El Himno a Llucmaçanes fue compuesto por Juanjo Orfila, Carlos Mercadal y Tete Orfila, personas muy vinculadas al pueblo. Se grabó el mes de Junio de 1995 en el Taller de Somnis de Ferreries, en Menorca.
El himno y el escudo se han convertido en las insignias del pueblo y acompañan allí donde vaya alguno de los representantes pueblerinos.
Se trata de un pasodoble muy acorde con el ambiente festivo y popular que se vive en las fiestas patronales veraniegas de todos los pueblos de Menorca, por ello es que se interpreta la pieza incluso en otras fiestas de otras poblaciones de la isla.
..................................................................


The Anthem to Llucmaçanes was composed by Juanjo Orfila, Carlos Mercadal and Tete Orfila, people very linked to the people. The month of June 1995 was recorded in the Workshop of Somnis de Ferreries, in Menorca.
The hymn and the shield have become the insignia of the people and accompany wherever one of the village representatives goes.
It is a pasodoble very consistent with the festive and popular atmosphere that is experienced in the summer patron festivals of all the towns of Menorca, that is why the piece is performed even in other festivals of other towns on the island.

Escuchar el himno instrumental (300 Kb): (enchufar altavoces y esperar la carga)Un poblet blanc com sa lluna
a on tothom i viu content
es d'es carrer de malbuger
es de sa font i es fasser.

Personatges que amb s'història
m'hos han fet arribar a n'es present
i sa gent s'ompleix de glòria
i a n'es poble viu cotent.

Poblet menudet és Llucmaçanes
petit però de cor gran
moltes gràcies, Llucmaçanes
per s'amor que m'has donat.

Ja es sa festa a Llucmaçanes
i ja estic jo molt content
pens que tu em representes
i em fas viure intensament.

Ja és es dia de sa festa
que tots esteim esperant
d'alegria i de bulla
que fan joves i fan grans.

Quan s'agost ens il.lumina
quan el camp és sec i fa calor
es poblet es muda i es pentina
per honrà en es seu patró.

Es carrers es vesteixen de festa
es llucmaçaner content està
es Jaleo dura fins es vespre
perque ja és Sant Gaietà.